Tuyến HS-113: Trường THCS Trung An - Đường 457

Lộ trình tuyến xe buýt HS-113: Trường THCS Trung An - Đường 457 có chiều đi từ Trường THCS Trung An đến và chiều về ngược lại. Giờ chạy xe bus HS-113 Tp.HCM, lịch chạy xe buýt HS-113, điểm dừng, mà tuyến xe buýt HS-113 Tp.HCM đi qua
Mã sốHS-113
Tên tuyếnTrường THCS Trung An - Đường 457
Chiều đi Trường THCS Trung An
Trường THCS Trung An - Trung An - Đường 457
Chiều về
Xí nghiệp
  • Loại hình hoạt động: Học sinh - Có trợ giá
  • Cự ly: 1.6 km
  • Thời gian hoạt động: 15:45 - 15:45
  • Giá vé:
          - vé trợ giá cho HSSV: 100,000 VNĐ
  • Số chuyến: 1 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 5 phút

Lộ trình xe buýt Trường THCS Trung An - Đường 457

Duong 457 THCS Trung An