Xe buýt Đà Nẵng

Lộ trình các tuyến xe buýt Đà Nẵng mới nhất, tìm kiếm tuyến xe bus Đà Nẵng công cộng, xe buýt trợ giá nhanh chóng và chính xác nhất trên di động dễ dàng.

Hệ thống vận tải công cộng của thành phố Đà Nẵng hiện tại bao gồm 14 tuyến xe buýt, trong đó có 1 tuyến buýt TMF do Quỹ Toyota Mobility Foundation tài trợ, 6 tuyến buýt hiện trạng (không trợ giá),  5 tuyến buýt trợ giá và 2 tuyến buýt du lịch N1, N2

Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông & vận tải công cộng thành phố Đà Nẵng (DATRAMAC)