Trạm xe buýt THCS Trung An, Tp.HCM

Thông tin điểm dừng
Mã trạmBX_THCStrungan
Tên trạmTHCS Trung An, Tp.HCM
Địa chỉtrung hoc co so trung an trung hoc co so trung an, Học Sinh, Tp.HCM
Tuyến xe buýt Xe buýt HS-109 Xe buýt HS-110 Xe buýt HS-111 Xe buýt HS-112 Xe buýt HS-113

Làm sao để đi đến THCS Trung An, Tp.HCM bằng xe buýt? Hướng dẫn tìm đường đi xe buýt ngắn nhất bằng cách vào một tuyến đường để cập nhật lịch trình, điểm đến trực tiếp từng bước trên bản đồ

Xem danh sách lịch trình các xe buýt chạy qua điểm dừng BX_THCStrungan, mã số xe buýt nào đi qua THCS Trung An, trung hoc co so trung an trung hoc co so trung an, Học Sinh, Tp.HCM cũng như thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến THCS Trung An