Tuyến HS-02: Chợ Đồng Hòa - Trường Tiểu Học Đồng Hòa

Lộ trình tuyến xe buýt HS-02: Chợ Đồng Hòa - Trường Tiểu Học Đồng Hòa có chiều đi từ đến và chiều về ngược lại. Giờ chạy xe bus HS-02 Tp.HCM, lịch chạy xe buýt HS-02, điểm dừng, mà tuyến xe buýt HS-02 Tp.HCM đi qua
Mã sốHS-02
Tên tuyếnChợ Đồng Hòa - Trường Tiểu Học Đồng Hòa
Chiều đi
Chiều về
Xí nghiệp
  • Thời gian hoạt động:
  • Giá vé:
  • Số chuyến: chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: phút

Lộ trình xe buýt Chợ Đồng Hòa - Trường Tiểu Học Đồng Hòa