Tuyến HS-06: Trạm Y Tế Hòa Hiệp - Trường THCS Long Hòa

Lộ trình tuyến xe buýt HS-06: Trạm Y Tế Hòa Hiệp - Trường THCS Long Hòa có chiều đi từ đến và chiều về ngược lại. Giờ chạy xe bus HS-06 Tp.HCM, lịch chạy xe buýt HS-06, điểm dừng, mà tuyến xe buýt HS-06 Tp.HCM đi qua
Mã sốHS-06
Tên tuyếnTrạm Y Tế Hòa Hiệp - Trường THCS Long Hòa
Chiều đi
Chiều về
Xí nghiệp
  • Thời gian hoạt động:
  • Giá vé:
  • Số chuyến: chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: phút

Lộ trình xe buýt Trạm Y Tế Hòa Hiệp - Trường THCS Long Hòa