Trạm xe buýt Huynh Van Nghe, Tp.HCM

Thông tin điểm dừng
Mã trạmBX_huynhvannghe
Tên trạmHuynh Van Nghe, Tp.HCM
Địa chỉhuynh van nghe huynh van nghe, Học Sinh, Tp.HCM
Tuyến xe buýt Xe buýt HS-21 Xe buýt HS-22 Xe buýt HS-24 Xe buýt HS-26 Xe buýt HS-33 Xe buýt HS-34

Làm sao để đi đến Huynh Van Nghe, Tp.HCM bằng xe buýt? Hướng dẫn tìm đường đi xe buýt ngắn nhất bằng cách vào một tuyến đường để cập nhật lịch trình, điểm đến trực tiếp từng bước trên bản đồ

Xem danh sách lịch trình các xe buýt chạy qua điểm dừng BX_huynhvannghe, mã số xe buýt nào đi qua Huynh Van Nghe, huynh van nghe huynh van nghe, Học Sinh, Tp.HCM cũng như thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Huynh Van Nghe

Tuyến xe buýt đi qua Huynh Van Nghe

Tuyến xe buýt HS-21: Huỳnh Văn Nghệ - Trường THCS Trường Chinh

Huỳnh Văn Nghệ - Cống Lở - Phạm Văn Bạch - Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-22: Huỳnh Văn Nghệ - Phan Huy Ích - Trường THCS Trường Chinh

Huỳnh Văn Nghệ - Phan Huy Ích - Cống Lở - Nguyễn Sỹ Sách - Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-24: Huỳnh Văn Nghệ - Trần Thánh Tông - Trường THCS Trường Chinh

Huỳnh Văn Nghệ - Trần Thánh Tông - Phạm Văn Bạch -Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-26: Huỳnh văn Nghệ - Trương Công Định - Trường THCS Trường Chinh

Huỳnh Văn Nghệ - Phan Huy Ích - Cống Lở - Hoàng Bật Đạt - Nguyễn Phúc Chu - Nguyễn Sỹ Sách - Trần Thái Tông - Trương Công Định - Trường THCS Trường

Tuyến xe buýt HS-33: Huỳnh Văn Nghệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Huỳnh Văn Nghệ - Trần Thánh Tông - Trường Hoàng Hoa Thám

Tuyến xe buýt HS-34: Huỳnh Văn Nghệ- Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Huỳnh Văn Nghệ - Phan Huy Ích - Trường Hoàng Hoa Thám