Trạm xe buýt THCS Truong Chinh, Tp.HCM

Thông tin điểm dừng
Mã trạmBX_THCStruongchinh
Tên trạmTHCS Truong Chinh, Tp.HCM
Địa chỉTHCS truong chinh THCS truong chinh, Học Sinh, Tp.HCM
Tuyến xe buýt Xe buýt HS-13 Xe buýt HS-14 Xe buýt HS-15 Xe buýt HS-16 Xe buýt HS-17 Xe buýt HS-18 Xe buýt HS-19 Xe buýt HS-20 Xe buýt HS-21 Xe buýt HS-22 Xe buýt HS-23 Xe buýt HS-24 Xe buýt HS-25 Xe buýt HS-26

Làm sao để đi đến THCS Truong Chinh, Tp.HCM bằng xe buýt? Hướng dẫn tìm đường đi xe buýt ngắn nhất bằng cách vào một tuyến đường để cập nhật lịch trình, điểm đến trực tiếp từng bước trên bản đồ

Xem danh sách lịch trình các xe buýt chạy qua điểm dừng BX_THCStruongchinh, mã số xe buýt nào đi qua THCS Truong Chinh, THCS truong chinh THCS truong chinh, Học Sinh, Tp.HCM cũng như thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến THCS Truong Chinh

Tuyến xe buýt đi qua THCS Truong Chinh

Tuyến xe buýt HS-13: Phạm Văn Bạch - Huỳnh Văn Nghệ - Trường THCS Trường Chinh

Phạm Văn Bạch - Huỳnh Văn Nghệ - Trần Thánh Tông - Cống Lở - Hoàng Bật Đạt - Nguyễn Phúc Chu - Nguyễn Sỹ Sách - Trần Thái Tông - Phạm Văn Bạch - Trường Chinh - Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-14: Phạm Văn Bạch - Cống Lở - Trường THCS Trường Chinh

Phạm Văn Bạch - Cống Lở - Nguyễn Phúc Chu - Nguyễn Sỹ Sách - Trần Thái Tông - Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-15: Phạm Văn Bạch - Phan Huy Ích - Trường THCS Trường Chinh

Phạm Văn Bạch - Cống Lở - Phan Huy Ích - Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-16: Cống Lở - Nguyễn Phúc Chu -Trường THCS Trường Chinh

Cống Lở - Hoàng Bật Đạt - Nguyễn Phúc Chu - Nguyễn Sỹ Sách -Trần Thái Tông - Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-17: Nguyễn Sỹ Sách - Trần Thái Tông -Trường THCS Trường Chinh

Nguyễn Sỹ Sách - Trần Thái Tông - Hồ Đắc Di - Trường Chinh - Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-18: Phạm Văn Bạch - Trường THCS Trường Chinh

Phạm Văn Bạch - Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-19: Nguyễn Văn Quá - Trường THCS Trường Chinh

Nguyễn Văn Quá - Đông Hưng Thuận 2 -Nguyễn Sỹ Sách - Nguyễn Phúc Chu- Trường Chinh - Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-20: Hoàng Bật Đạt - Trường THCS Trường Chinh

Hoàng Bật Đạt - Nguyễn Phúc Chu - Nguyễn Sỹ Sách - Trần Thái Tông - Phạm Văn Bạch - Trường Chinh - Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-21: Huỳnh Văn Nghệ - Trường THCS Trường Chinh

Huỳnh Văn Nghệ - Cống Lở - Phạm Văn Bạch - Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-22: Huỳnh Văn Nghệ - Phan Huy Ích - Trường THCS Trường Chinh

Huỳnh Văn Nghệ - Phan Huy Ích - Cống Lở - Nguyễn Sỹ Sách - Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-23: Phạm Văn Bạch - Trương Công Định - Trường THCS Trường Chinh

Phạm Văn Bạch - Cống Lở - Hoàng Bật Đạt - Nguyễn Sỹ Sách - Trần Thái Tông - Trương Công Định - Bàu Cát 3 - Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-24: Huỳnh Văn Nghệ - Trần Thánh Tông - Trường THCS Trường Chinh

Huỳnh Văn Nghệ - Trần Thánh Tông - Phạm Văn Bạch -Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-25: Phan Huy Ích - Trường THCS Trường Chinh

Phan Huy Ích - Cống Lở - Nguyễn Phúc Chu - Nguyễn Sỹ Sách - Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-26: Huỳnh văn Nghệ - Trương Công Định - Trường THCS Trường Chinh

Huỳnh Văn Nghệ - Phan Huy Ích - Cống Lở - Hoàng Bật Đạt - Nguyễn Phúc Chu - Nguyễn Sỹ Sách - Trần Thái Tông - Trương Công Định - Trường THCS Trường