Trạm xe buýt Hoang Bat Đat, Tp.HCM

Thông tin điểm dừng
Mã trạmBX_hoangbatdat
Tên trạmHoang Bat Đat, Tp.HCM
Địa chỉhoang bat dat hoang bat đat, Học Sinh, Tp.HCM
Tuyến xe buýt Xe buýt HS-20 Xe buýt HS-27 Xe buýt HS-29 Xe buýt HS-48

Làm sao để đi đến Hoang Bat Đat, Tp.HCM bằng xe buýt? Hướng dẫn tìm đường đi xe buýt ngắn nhất bằng cách vào một tuyến đường để cập nhật lịch trình, điểm đến trực tiếp từng bước trên bản đồ

Xem danh sách lịch trình các xe buýt chạy qua điểm dừng BX_hoangbatdat, mã số xe buýt nào đi qua Hoang Bat Đat, hoang bat dat hoang bat đat, Học Sinh, Tp.HCM cũng như thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Hoang Bat Đat

Tuyến xe buýt đi qua Hoang Bat Đat

Tuyến xe buýt HS-20: Hoàng Bật Đạt - Trường THCS Trường Chinh

Hoàng Bật Đạt - Nguyễn Phúc Chu - Nguyễn Sỹ Sách - Trần Thái Tông - Phạm Văn Bạch - Trường Chinh - Trường THCS Trường Chinh

Tuyến xe buýt HS-27: Hoàng Bật Đạt - Trường ThCS Hoàng Hoa Thám

Hoàng Bật Đạt - Cống Lở - Phạm Văn Bạch, - Trường Hoàng Hoa Thám

Tuyến xe buýt HS-29: Hoàng Bật Đạt - Nguyễn Phúc CHu - Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Hoàng Bật Đạt - Nguyễn Phúc Chu - Trần Thái Tông - Trường Chinh - Trường Hoàng Hoa Thám

Tuyến xe buýt HS-48: Hoàng Bật Đạt - Trường THCS Ngô Quyền

Hoàng Bật Đạt - Nguyễn Phúc Chu - Nguyễn Sĩ Sách - Trường THCS Ngô Quyền