Trạm xe buýt 48B Tăng Bạt Hổ - Viện Dinh Dưỡng - Bộ y tế, Hà Nội

Thông tin điểm dừng
Mã trạm663
Tên trạm48B Tăng Bạt Hổ - Viện Dinh Dưỡng - Bộ y tế, Hà Nội
Tuyến xe buýt Xe buýt 04 Xe buýt 42

Làm sao để đi đến 48B Tăng Bạt Hổ - Viện Dinh Dưỡng - Bộ y tế, Hà Nội bằng xe buýt? Hướng dẫn tìm đường đi xe buýt ngắn nhất bằng cách vào một tuyến đường để cập nhật lịch trình, điểm đến trực tiếp từng bước trên bản đồ

Xem danh sách lịch trình các xe buýt chạy qua điểm dừng 663, mã số xe buýt nào đi qua 48B Tăng Bạt Hổ - Viện Dinh Dưỡng - Bộ y tế, Hà Nội cũng như thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến 48B Tăng Bạt Hổ - Viện Dinh Dưỡng - Bộ y tế