Tuyến HS-78: Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng - Trường THCS Tam Thôn Hiệp

Lộ trình tuyến xe buýt HS-78: Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng - Trường THCS Tam Thôn Hiệp có chiều đi từ Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng đến Trường THCS Tam Thôn Hiệp và chiều về ngược lại. Giờ chạy xe bus HS-78 Tp.HCM, lịch chạy xe buýt HS-78, điểm dừng, mà tuyến xe buýt HS-78 Tp.HCM đi qua
Mã sốHS-78
Tên tuyếnTrung Tâm Học Tập Cộng Đồng - Trường THCS Tam Thôn Hiệp
Chiều đi Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng
Trường THCS Tam Thôn Hiệp - Tam Thôn Hiệp - Nguyễn Công Bao
Chiều về Trường THCS Tam Thôn Hiệp
Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng - Nguyễn Công Bao - Tam Thôn Hiệp - Trường THCS Tam Thôn Hiệp
Xí nghiệpCông ty An Phú Đạt
  • Loại hình hoạt động: Học sinh - Có trợ giá
  • Cự ly: 3 km
  • Thời gian hoạt động: 05:50 - 16:55
  • Giá vé:
          - Vé miễn: 0 VNĐ
  • Số chuyến: 12 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 20 phút
  • Giãn cách chuyến: 20 phút

Lộ trình xe buýt Trung Tâm Học Tập Cộng Đồng - Trường THCS Tam Thôn Hiệp

THCS Tam Thon Hiep Trung Tam Hoc Cong Dong