Tuyến HS-70: Trần Quang Quờn - Trường Tiểu Học Bình Phước

Lộ trình tuyến xe buýt HS-70: Trần Quang Quờn - Trường Tiểu Học Bình Phước có chiều đi từ đến và chiều về ngược lại. Giờ chạy xe bus HS-70 Tp.HCM, lịch chạy xe buýt HS-70, điểm dừng, mà tuyến xe buýt HS-70 Tp.HCM đi qua
Mã sốHS-70
Tên tuyếnTrần Quang Quờn - Trường Tiểu Học Bình Phước
Chiều đi
Chiều về
Xí nghiệp
  • Thời gian hoạt động:
  • Giá vé:
  • Số chuyến: chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: phút

Lộ trình xe buýt Trần Quang Quờn - Trường Tiểu Học Bình Phước