Tìm buýt

VinBus SMC02: Smart City 02

Lộ trình tuyến xe buýt SMC02: Smart City 02 có chiều đi từ Smart City 02 đến Khu đô thị Smart City và chiều về ngược lại. Giờ chạy xe bus SMC02 Hà Nội, lịch chạy xe buýt SMC02, điểm dừng, mà tuyến xe buýt SMC02 Hà Nội đi qua
Mã số tuyến SMC02
Tên tuyến Smart City 02
Giá vé 0
Lượt đi: Khu đô thị Smart City
Trạm dừng tuyến SMC02 - Đ/diện Trường THCS Tây Mỗ - Tòa nhà S4.01 - Trường Tiểu học, Trung học Vinschool - Đối diện Tòa nhà S3.02 - Công viên Trung tâm - Nhà xe Parking Zone 3 - Đối diện Trường mầm non Vinschool - Đối diện Trường Tiểu học, Trung học Vinschool - Tòa nhà S4.01 - Trạm dừng tuyến SMC02 - Trường THCS Tây Mỗ - TTTM Vincom Mega mall Smart City - Điểm đỗ xe buýt Smart City
Lượt về: Smart City 02
Điểm đỗ xe buýt Smart City - TTTM Vincom Mega mall Smart City - Trường THCS Tây Mỗ - Trạm dừng tuyến SMC02 - Tòa nhà S4.01 - Đối diện Trường Tiểu học, Trung học Vinschool - Đối diện Trường mầm non Vinschool - Nhà xe Parking Zone 3 - Công viên Trung tâm - Đối diện Tòa nhà S3.02 - Trường Tiểu học, Trung học Vinschool - Tòa nhà S4.01 - Đ/diện Trường THCS Tây Mỗ - Trạm dừng tuyến SMC02
Giản cách chạy xe 10-15 phút
Số chuyến trong ngày 101 chuyến/ngày
Đơn vị quản lý VinBus
  • Loại hình hoạt động: Xe buýt điện
  • Cự ly: 6500
  • Loại xe: 25 chỗ
Thời gian xuất bến/đến bến
  • 05:05 - 22:10

Bản đồ xe buýt số SMC02

Lộ trình xe buýt SMC02 Hà Nội

Giờ chạy xe buýt SMC02
  • 05:05 - 22:10
Lộ trình xe buýt SMC02 Smart City 02
Điểm đỗ xe buýt Smart City - TTTM Vincom Mega mall Smart City - Trường THCS Tây Mỗ - Trạm dừng tuyến SMC02 - Tòa nhà S4.01 - Đối diện Trường Tiểu học, Trung học Vinschool - Đối diện Trường mầm non Vinschool - Nhà xe Parking Zone 3 - Công viên Trung tâm - Đối diện Tòa nhà S3.02 - Trường Tiểu học, Trung học Vinschool - Tòa nhà S4.01 - Đ/diện Trường THCS Tây Mỗ - Trạm dừng tuyến SMC02
Lộ trình xe buýt SMC02 Khu đô thị Smart City
Trạm dừng tuyến SMC02 - Đ/diện Trường THCS Tây Mỗ - Tòa nhà S4.01 - Trường Tiểu học, Trung học Vinschool - Đối diện Tòa nhà S3.02 - Công viên Trung tâm - Nhà xe Parking Zone 3 - Đối diện Trường mầm non Vinschool - Đối diện Trường Tiểu học, Trung học Vinschool - Tòa nhà S4.01 - Trạm dừng tuyến SMC02 - Trường THCS Tây Mỗ - TTTM Vincom Mega mall Smart City - Điểm đỗ xe buýt Smart City
DMCA.com Protection Status