Tìm buýt

VinBus SMC01: Smart City 01

Lộ trình tuyến xe buýt SMC01: Smart City 01 có chiều đi từ Smart City 01 đến Khu đô thị Smart City và chiều về ngược lại. Giờ chạy xe bus SMC01 Hà Nội, lịch chạy xe buýt SMC01, điểm dừng, mà tuyến xe buýt SMC01 Hà Nội đi qua
Mã số tuyến SMC01
Tên tuyến Smart City 01
Giá vé 0
Lượt đi: Khu đô thị Smart City
Trạm dừng tuyến SMC01 - Trường THCS Tây Mỗ - Nhà xe Parking Zone 1 - Cầu Ánh Sáng - Tòa nhà S4.01 - Tòa nhà S1.05 - Tòa nhà S2.02 - Tòa nhà GS2 - Tòa nhà SA3 - Tòa nhà S1.03 - Tòa nhà S1.01 - Tòa nhà S1.06 - Tòa nhà S2.01 - Tòa nhà S4.01 - Nhà xe Parking Zone 1 - Trạm dừng tuyến SMC01 - Trường THCS Tây Mỗ - TTTM Vincom Mega mall Smart City - Điểm đỗ xe buýt Smart City
Lượt về: Smart City 01
Điểm đỗ xe buýt Smart City - TTTM Vincom Mega mall Smart City - Trường THCS Tây Mỗ - Trạm dừng tuyến SMC01 - Nhà xe Parking Zone 1 - Tòa nhà S4.01 - Tòa nhà S2.01 - Tòa nhà S1.06 - Tòa nhà S1.01 - Tòa nhà S1.03 - Tòa nhà SA3 - Tòa nhà GS2 - Tòa nhà S2.02 - Tòa nhà S1.05 - Tòa nhà S4.01 - Cầu Ánh Sáng - Nhà xe Parking Zone 1 - Trường THCS Tây Mỗ - Trạm dừng tuyến SMC01
Giản cách chạy xe 10-15 phút
Số chuyến trong ngày 101 chuyến/ngày
Đơn vị quản lý VinBus
  • Loại hình hoạt động: Xe buýt điện
  • Cự ly: 7700
  • Loại xe: 25 chỗ
Thời gian xuất bến/đến bến
  • 05:00 - 22:05

Bản đồ xe buýt số SMC01

Lộ trình xe buýt SMC01 Hà Nội

Giờ chạy xe buýt SMC01
  • 05:00 - 22:05
Lộ trình xe buýt SMC01 Smart City 01
Điểm đỗ xe buýt Smart City - TTTM Vincom Mega mall Smart City - Trường THCS Tây Mỗ - Trạm dừng tuyến SMC01 - Nhà xe Parking Zone 1 - Tòa nhà S4.01 - Tòa nhà S2.01 - Tòa nhà S1.06 - Tòa nhà S1.01 - Tòa nhà S1.03 - Tòa nhà SA3 - Tòa nhà GS2 - Tòa nhà S2.02 - Tòa nhà S1.05 - Tòa nhà S4.01 - Cầu Ánh Sáng - Nhà xe Parking Zone 1 - Trường THCS Tây Mỗ - Trạm dừng tuyến SMC01
Lộ trình xe buýt SMC01 Khu đô thị Smart City
Trạm dừng tuyến SMC01 - Trường THCS Tây Mỗ - Nhà xe Parking Zone 1 - Cầu Ánh Sáng - Tòa nhà S4.01 - Tòa nhà S1.05 - Tòa nhà S2.02 - Tòa nhà GS2 - Tòa nhà SA3 - Tòa nhà S1.03 - Tòa nhà S1.01 - Tòa nhà S1.06 - Tòa nhà S2.01 - Tòa nhà S4.01 - Nhà xe Parking Zone 1 - Trạm dừng tuyến SMC01 - Trường THCS Tây Mỗ - TTTM Vincom Mega mall Smart City - Điểm đỗ xe buýt Smart City
DMCA.com Protection Status