Tuyến HS-65: Rừng Sác - Trần Quang Đạo(rẽ trái) - Trường Tiểu Học Bình Khánh

Lộ trình tuyến xe buýt HS-65: Rừng Sác - Trần Quang Đạo(rẽ trái) - Trường Tiểu Học Bình Khánh có chiều đi từ đến và chiều về ngược lại. Giờ chạy xe bus HS-65 Tp.HCM, lịch chạy xe buýt HS-65, điểm dừng, mà tuyến xe buýt HS-65 Tp.HCM đi qua
Mã sốHS-65
Tên tuyếnRừng Sác - Trần Quang Đạo(rẽ trái) - Trường Tiểu Học Bình Khánh
Chiều đi
Chiều về
Xí nghiệp
  • Thời gian hoạt động:
  • Giá vé:
  • Số chuyến: chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: phút

Lộ trình xe buýt Rừng Sác - Trần Quang Đạo(rẽ trái) - Trường Tiểu Học Bình Khánh