Tuyến HS-79: Dương Văn Hạnh (hướng từ cầu vàm sát) - Trường THCS Lý Nhơn

Lộ trình tuyến xe buýt HS-79: Dương Văn Hạnh (hướng từ cầu vàm sát) - Trường THCS Lý Nhơn có chiều đi từ Dương Văn Hạnh (hướng từ cầu vàm sát) đến Trường THCS Lý Nhơn và chiều về ngược lại. Giờ chạy xe bus HS-79 Tp.HCM, lịch chạy xe buýt HS-79, điểm dừng, mà tuyến xe buýt HS-79 Tp.HCM đi qua
Mã sốHS-79
Tên tuyếnDương Văn Hạnh (hướng từ cầu vàm sát) - Trường THCS Lý Nhơn
Chiều đi Dương Văn Hạnh (hướng từ cầu vàm sát)
Trường THCS Lý Nhơn - Dương Văn Hạnh (hướng từ cầu vàm sát)
Chiều về Trường THCS Lý Nhơn
Dương Văn Hạnh (hường từ cầu vàm sát) - Trường THCS Lý Nhơn
Xí nghiệp
  • Loại hình hoạt động: Học sinh - Có trợ giá
  • Cự ly: 3 km
  • Thời gian hoạt động: 06:05 - 16:45
  • Giá vé:
          - Vé miễn: 0 VNĐ
  • Số chuyến: 12 chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: 15 phút
  • Giãn cách chuyến: 15 phút

Lộ trình xe buýt Dương Văn Hạnh (hướng từ cầu vàm sát) - Trường THCS Lý Nhơn

THCS Ly Nhon Duong Van Hanh