Tuyến 62-9: Bến xe Quận 8 - TX Gò Công

Lộ trình tuyến xe buýt 62-9: Bến xe Quận 8 - TX Gò Công có chiều đi từ đến và chiều về ngược lại. Giờ chạy xe bus 62-9 Tp.HCM, lịch chạy xe buýt 62-9, điểm dừng, mà tuyến xe buýt 62-9 Tp.HCM đi qua
Mã số62-9
Tên tuyếnBến xe Quận 8 - TX Gò Công
Chiều đi
Chiều về
Xí nghiệp
  • Thời gian hoạt động:
  • Giá vé:
  • Số chuyến: chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: phút