Tuyến 62-10: Bến xe Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông

Lộ trình tuyến xe buýt 62-10: Bến xe Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông có chiều đi từ đến và chiều về ngược lại. Giờ chạy xe bus 62-10 Tp.HCM, lịch chạy xe buýt 62-10, điểm dừng, mà tuyến xe buýt 62-10 Tp.HCM đi qua
Mã số62-10
Tên tuyếnBến xe Chợ Lớn - Thanh Vĩnh Đông
Chiều đi
Chiều về
Xí nghiệp
  • Thời gian hoạt động:
  • Giá vé:
  • Số chuyến: chuyến/ngày
  • Thời gian chuyến: phút