Trạm xe buýt THPT Dao Son Tay, Tp.HCM

Thông tin điểm dừng
Mã trạmBX_THPTdaosontay
Tên trạmTHPT Dao Son Tay, Tp.HCM
Địa chỉTHPT dao son tay THPT dao son tay, Học Sinh, Tp.HCM
Tuyến xe buýt Xe buýt HS-56 Xe buýt HS-57 Xe buýt HS-58 Xe buýt HS-59 Xe buýt HS-60 Xe buýt HS-61 Xe buýt HS-62 Xe buýt HS-63 Xe buýt HS-64

Làm sao để đi đến THPT Dao Son Tay, Tp.HCM bằng xe buýt? Hướng dẫn tìm đường đi xe buýt ngắn nhất bằng cách vào một tuyến đường để cập nhật lịch trình, điểm đến trực tiếp từng bước trên bản đồ

Xem danh sách lịch trình các xe buýt chạy qua điểm dừng BX_THPTdaosontay, mã số xe buýt nào đi qua THPT Dao Son Tay, THPT dao son tay THPT dao son tay, Học Sinh, Tp.HCM cũng như thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến THPT Dao Son Tay

Tuyến xe buýt đi qua THPT Dao Son Tay

Tuyến xe buýt HS-56: Đặng Văn Bi - Trường THPT Đào Sơn Tây

Đặng Văn Bi – Võ Văn Ngân – Tô Vĩnh Diện – Hoàng Diệu - Đường số 7 – Linh Trung – Đường số 14 –Quốc lộ 1A - Đường số 2 – Đường số 8 – Đường số 10– Trường THPT Đào Sơn Tây

Tuyến xe buýt HS-57: Ngã 4 Bình Phước - Trường THPT Đào Sơn Tây

Quốc lộ 13 – Ngã tư Bình Phước – Quốc lộ 1 A – Tỉnh lộ 43 – Quốc lộ 1A – Quốc lộ 1K – Đường số 8 – Đường Số 10 - Trường THPT Đào Sơn Tây

Tuyến xe buýt HS-58: Phú Châu - Trường THPT Đào Sơn Tây

Phú Châu – Tô Ngọc Vân- Tam Hà – Tam Châu – Gò Dưa – Cầu vượt Gò Dưa – Quốc lộ 1A - Quốc lộ 1K - Đường số 8 – Đường Số 10 - Trường THPT Đào Sơn Tây

Tuyến xe buýt HS-59: Lê Thị Hoa - Trường THPT Đào Sơn Tây

Lê Thị Hoa – Đường số 4 – Độc lập – Cầu vượt Sóng Thần – Bế Văn Cấm – Hoàng Quốc Việt – Nguyễn Viết Xuân – Bế Văn Đàn – Quốc lộ 1 A – Quốc lộ 1K - Đường số 8 – Đường Số 10 - Trường THPT Đào Sơn Tây.

Tuyến xe buýt HS-60: Bình Triệu - Trường THPT Đào Sơn Tây

Đường Tam Bình – Bình Phú – Lý Tế Xuyên – Linh Đông _ Tô Ngọc Vân- Tam Hà – Phú Châu – Tam Hà - Tô Ngọc vân –Đường 35 – Lý Tế Xuyên – Linh Đông – Tô Ngọc Vân – Phạm Văn ĐỒng – Đào Trinh Nhất – Kha Vạn Cân – Linh Trung – Đường 14- Quốc lộ 1A – Đường số 2 – Đường số 8 – Đường 10 - Trường THPT Đào Sơn Tây

Tuyến xe buýt HS-61: Hiệp Bình- Trường THPT Đào Sơn Tây

Đường Hiệp Bình – Đường Tam Bình – Tô Ngọc Vân Linh Đông – Kha Vạn Cân- Phạm Văn Đồng - Quốc lộ 1K – Đường số 6– Đường số 8 – Đường Số 10 - Trường THPT Đào Sơn Tây

Tuyến xe buýt HS-62: Phạm Văn Đồng - Trường THPT Đào Sơn Tây

Phạm Văn Đồng – Tô Ngọc Vân – Lam Sơn – Kha Vạn Cân – Hồ Văn Tư – Đường số 9 – Đặng Văn Bi – Thống Nhất –Võ Văn Ngân - Tô Vĩnh Diện – Đường số 7 – Linh Trung – Đường số 14 - Quốc lộ 1A – Đường số 2 – Đường số 8 – Đường số 15 – Trường THPT Đào Sơn Tây

Tuyến xe buýt HS-63: Lê Văn Việt - Trường THPT Đào Sơn Tây

Lê Văn Việt - Võ Văn Ngân - Dân Chủ - Đường số 6 - Hoàng Diệu - Đường số 7 - Linh Trung - Đường số 14 - Quốc lộ 1A - Đường số 2 - Đường số 8 - Đường số 10 - Trường THPT Đào Sơn Tây

Tuyến xe buýt HS-64: Võ Văn Ngân - Trường THPT Đào Sơn Tây

Võ Văn Ngân - Đặng Văn Bi - Đường số 9 - Hồ Văn Tư -Kha Vạn Cân - Chương Dương - Đường số 17 - Đường số 6 - Linh Trung - Đường số 14 - Quốc lộ 1A- Đường số 2 - Đường số 8 - Đường số 10 - Trường THPT Đào Sơn Tây