Trạm xe buýt THCS Ngo Quyen, Tp.HCM

Thông tin điểm dừng
Mã trạmBX_THCSngoquyen
Tên trạmTHCS Ngo Quyen, Tp.HCM
Địa chỉTHCS ngo quyen THCS ngo quyen, Học Sinh, Tp.HCM
Tuyến xe buýt Xe buýt HS-46 Xe buýt HS-47 Xe buýt HS-48 Xe buýt HS-49 Xe buýt HS-50

Làm sao để đi đến THCS Ngo Quyen, Tp.HCM bằng xe buýt? Hướng dẫn tìm đường đi xe buýt ngắn nhất bằng cách vào một tuyến đường để cập nhật lịch trình, điểm đến trực tiếp từng bước trên bản đồ

Xem danh sách lịch trình các xe buýt chạy qua điểm dừng BX_THCSngoquyen, mã số xe buýt nào đi qua THCS Ngo Quyen, THCS ngo quyen THCS ngo quyen, Học Sinh, Tp.HCM cũng như thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến THCS Ngo Quyen

Tuyến xe buýt đi qua THCS Ngo Quyen

Tuyến xe buýt HS-46: Phan Huy Ích - Trường THCS Ngô Quyền

Phan Huy Ích - Huỳnh Văn Nghệ - Phạm Văn Bạch - Trường Chinh - Trường THCS Ngô Quyền

Tuyến xe buýt HS-47: Nguyễn Phúc CHu - Trường THCS Ngô Quyền

Nguyễn Sỹ Sách - Hoàng bật Đạt - Cống Lở - Phạm Văn Bạch - Trường THCS Ngô Quyền

Tuyến xe buýt HS-48: Hoàng Bật Đạt - Trường THCS Ngô Quyền

Hoàng Bật Đạt - Nguyễn Phúc Chu - Nguyễn Sĩ Sách - Trường THCS Ngô Quyền

Tuyến xe buýt HS-49: Tống Văn Hên - Trường THCS Ngô Quyền

Tống Văn Hên - Nguyễn Phúc Chu - Hoàng Bật Đạt - Cống Lở - Phạm Văn Bạch - Trường Chinh - Trường THCS Ngô Quyền

Tuyến xe buýt HS-50: Pha Huy Ích - Cống Lở - Trường THCS Ngô Quyền

Phan Huy Ích - Cống Lở - Phạm Văn Bạch - Trường THCS Ngô Quyền