Trạm xe buýt THCS Long Binh, Tp.HCM

Thông tin điểm dừng
Mã trạmBX_THCSlongbinh
Tên trạmTHCS Long Binh, Tp.HCM
Địa chỉTHCS long binh THCS long binh, Học Sinh, Tp.HCM
Tuyến xe buýt Xe buýt HS-53 Xe buýt HS-54

Làm sao để đi đến THCS Long Binh, Tp.HCM bằng xe buýt? Hướng dẫn tìm đường đi xe buýt ngắn nhất bằng cách vào một tuyến đường để cập nhật lịch trình, điểm đến trực tiếp từng bước trên bản đồ

Xem danh sách lịch trình các xe buýt chạy qua điểm dừng BX_THCSlongbinh, mã số xe buýt nào đi qua THCS Long Binh, THCS long binh THCS long binh, Học Sinh, Tp.HCM cũng như thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến THCS Long Binh