Trạm xe buýt THCS Hoang Hoa Tham, Tp.HCM

Thông tin điểm dừng
Mã trạmBX_THCShoanghoatham
Tên trạmTHCS Hoang Hoa Tham, Tp.HCM
Địa chỉhoang hoa tham hoang hoa tham, Học Sinh, Tp.HCM
Tuyến xe buýt Xe buýt HS-27 Xe buýt HS-28 Xe buýt HS-29 Xe buýt HS-30 Xe buýt HS-31 Xe buýt HS-32 Xe buýt HS-33 Xe buýt HS-34 Xe buýt HS-35

Làm sao để đi đến THCS Hoang Hoa Tham, Tp.HCM bằng xe buýt? Hướng dẫn tìm đường đi xe buýt ngắn nhất bằng cách vào một tuyến đường để cập nhật lịch trình, điểm đến trực tiếp từng bước trên bản đồ

Xem danh sách lịch trình các xe buýt chạy qua điểm dừng BX_THCShoanghoatham, mã số xe buýt nào đi qua THCS Hoang Hoa Tham, hoang hoa tham hoang hoa tham, Học Sinh, Tp.HCM cũng như thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến THCS Hoang Hoa Tham

Tuyến xe buýt đi qua THCS Hoang Hoa Tham

Tuyến xe buýt HS-27: Hoàng Bật Đạt - Trường ThCS Hoàng Hoa Thám

Hoàng Bật Đạt - Cống Lở - Phạm Văn Bạch, - Trường Hoàng Hoa Thám

Tuyến xe buýt HS-28: Tống Văn Hên - Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Tống Văn Hên, Nguyễn Phúc Chu - Nguyễn Sỹ Sách - Trần Thái Tông - Trường Hoàng Hoa Thám

Tuyến xe buýt HS-29: Hoàng Bật Đạt - Nguyễn Phúc CHu - Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Hoàng Bật Đạt - Nguyễn Phúc Chu - Trần Thái Tông - Trường Chinh - Trường Hoàng Hoa Thám

Tuyến xe buýt HS-30: Tống Văn Hên - Hoàng Bật Đạt - Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Tống Văn Hên - Tân Trụ - Hoàng Bật Đạt - Nguyễn Phúc Chu - Nguyễn Sỹ Sách - Trường Hoàng Hoa Thám

Tuyến xe buýt HS-31: Phan Huy Ích - THCS Hoàng Hoa Thám

Phan Huy Ích - Tân Trụ - Trường Hoàng Hoa Thám

Tuyến xe buýt HS-32: PhanHuy Ích - Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Phan Huy Ích - Huỳnh Văn Nghệ - Trường Chinh- Trường Hoàng Hoa Thám

Tuyến xe buýt HS-33: Huỳnh Văn Nghệ - Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Huỳnh Văn Nghệ - Trần Thánh Tông - Trường Hoàng Hoa Thám

Tuyến xe buýt HS-34: Huỳnh Văn Nghệ- Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Huỳnh Văn Nghệ - Phan Huy Ích - Trường Hoàng Hoa Thám

Tuyến xe buýt HS-35: PhanHuy Ích - Trường THCS Hoàng Hoa Thám

Phan Huy Ích - Huỳnh Văn Nghệ - Trần Thánh Tông - Phạm Văn Bạch - Trường Hoàng Hoa Thám