Trạm xe buýt THCS Hoa Lu, Tp.HCM

Thông tin điểm dừng
Mã trạmBX_THCShoalu
Tên trạmTHCS Hoa Lu, Tp.HCM
Địa chỉTHCS hoa lu THCS hoa lu, Học Sinh, Tp.HCM
Tuyến xe buýt Xe buýt HS-55

Làm sao để đi đến THCS Hoa Lu, Tp.HCM bằng xe buýt? Hướng dẫn tìm đường đi xe buýt ngắn nhất bằng cách vào một tuyến đường để cập nhật lịch trình, điểm đến trực tiếp từng bước trên bản đồ

Xem danh sách lịch trình các xe buýt chạy qua điểm dừng BX_THCShoalu, mã số xe buýt nào đi qua THCS Hoa Lu, THCS hoa lu THCS hoa lu, Học Sinh, Tp.HCM cũng như thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến THCS Hoa Lu