Trạm xe buýt Ha Quang Voc, Tp.HCM

Thông tin điểm dừng
Mã trạmBX_haquangvoc1
Tên trạmHa Quang Voc, Tp.HCM
Địa chỉha quang voc ha quang voc, Học Sinh, Tp.HCM
Tuyến xe buýt Xe buýt HS-83

Làm sao để đi đến Ha Quang Voc, Tp.HCM bằng xe buýt? Hướng dẫn tìm đường đi xe buýt ngắn nhất bằng cách vào một tuyến đường để cập nhật lịch trình, điểm đến trực tiếp từng bước trên bản đồ

Xem danh sách lịch trình các xe buýt chạy qua điểm dừng BX_haquangvoc1, mã số xe buýt nào đi qua Ha Quang Voc, ha quang voc ha quang voc, Học Sinh, Tp.HCM cũng như thời gian đến bến và cảnh báo dịch vụ để bạn biết chính xác cách đi đến Ha Quang Voc